Hẳn nếu anh em hay tham khảo trên các diễn đ*n hay cộng đồng soi cầu dự đoán xổ số đã từng nghe thấy các chuyên gia cao thủ nói về bóng âm, bóng dương trong lô đề. V*y soi cầu bóng âm, bóng dương nghĩa l* gì v* nó có th*t hay không hay chỉ nói nghe cho nguy hiểm.

Tôi cao thủ chốt số anh Vinh cũng dựa v*o phương pháp soi cầu bóng âm dương n*y để xem v* nó ho*n to*n có th*t nhé cụ thể như sau:

Soi cầu bóng dương: tức l* lấy đối xứng trong số học như thống kê dưới đây

0 có bóng l* 5

1 có bóng l* 6

2 có bóng l* 7

3 có bóng l* 8

4 có bóng l* 9

Soi cầu bóng âm: Thì ho*n to*n khác so với bóng dương cũng không lấy đối xứng như bóng dương nên nhiều người sẽ không nhớ được.

0 có bóng l* 7

1 có bóng l* 4

2 có bóng l* 9

3 có bóng l* 6

5 có bóng l* 8

Đây ch*nh l* danh sách bóng dương, bóng âm trong lô đề học được các chuyên gia soi cầu thường xuyên s* dụng
V*y phương pháp bóng âm, bóng dương được dựa v*o đâu hay trong giới lô đề tự bịa ra ???
Bóng trong lô đề không phải được bịa ra m* ho*n to*n có cơ sở khi theo vòng lặp ngũ h*nh
Soi cầu bóng âm, bóng dương
Kim = 2 – Mộc = 5 – Hỏa = 3 – Thủy =1 – Thổ = 4
Nếu chiếu theo bóng ta có được : Kim=7 Mộc=0 Hỏa=8 Thủy=6 Thổ=9
Kim -> Mộc -> Hỏa -> Thủy -> Thổ -> Kim
tức l* : 2->5->3->1->4->2 v* 7->0->6->9->7
Nếu kết quả ng*y 1 có CD 2 nháy, CE 1 nháy, với E l* bóng của D => lô ng*y thứ 3 có thể được suy ra từ CE.
Nếu dự đoán đc Lô ng*y 3 l* AB. Nhưng Đề ng*y 2 = AB hay BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.
Từ kết quả ng*y 1 -> Lô ng*y 3 l* AB. Từ kết quả ng*y 2 -> Lô ng*y 4 l* AB, BA (hoặc bóng AB, BA). Không nên đánh.


Nếu dự đoán đc Lô ng*y 3 l* AB. Đề ng*y 2 về CD -> AB, BA ( hoặc bóng của AB, BA)
<=> Đề ng*y 1 v* 2 l* bóng của nhau. Không nên đánh.

V*y tỷ lệ trúng khi theo bóng âm bóng dương l* bao nhiêu %, có thể tin tưởng được không ????
Tôi sẽ chia sẻ luôn với anh em tỷ lệ trúng khi dựa v*o phương pháp n*y, không phải cách thức để t*nh lô 100% trúng nhé, anh em kết con n*o kết cầu n*o thì dùng thêm các phương pháp để đảm bảo chắc chắn con anh em kết có phù hợp không, nếu vừa kết vừa hợp bóng âm dương thì to tay m* quất thôi tỷ lệ trúng sẽ lên tới 90% đấy.

V* dụ: Anh chị em muôn đánh lô 47 thì anh em t*nh ra 3 sốtheo bóng theo ngũ h*nh, bóng dương bóng âm tuần tự l* : 20, 92, 10.
hiện giờ Anh chị xem kết quả lô ng*y hôm trước xem mang xuất hiện các lô bóng 20, 92, 10 không.
Trường hợp 1: giả dụ xuất hiện cả 3 lô thì tỷ lệ trúng lô 47 chỉ còn 8% nên Các bạn ko nên đánh.
Trường hợp 2: nếu xuất hiện 2 lô thì tỷ lệ trúng lô 47 khoảng 25% theo cách bóng âm dương lô đề n*y.
Trường hợp 3: v* như xuất hiên một lô thì tỷ lệ trúng lô 47 l* 30-60%. nếu lô xuất hiện l* bóng âm thì tỷ lệ túng l* 30%. nếu xuất hiện bóng dương thì tỷ lệ khoảng 45%. nếu xuất hiện bóng ngũ h*nh thì tỷ lệ khoảng 60%. Trong trường hợp n*y Anh chị em nên cân nhắc thêm những phương pháp khác để đánh lô 47 khi dựa v*o cách thức bóng âm dương lô đề.
Trường hợp 4: nếu ko xuất hiện lô n*o thì Anh chị em nên đánh lô 47 vì khi n*y tỷ lệ trúng đã lên tới 75%.
Cả nh* muốn đạt đến 100% theo cách thức t*nh bóng âm dương lô đề ngũ h*nh, thì Cả nh* nên xem xét thêm những yêu tố sau: Tần xuất, biên độ, bạc nhớ v* may mắn.


Đây l* cách t*nh đã được kiểm nghiệm l* rất ch*nh xác từ các cao thủ chốt số v* kể cả l* những người chơi. Dựa bóng âm bóng dương họ luôn soi cầu ch*nh xác tới 90% nên được lan truyền rộng khắp giới lô đề. Anh em n*o chưa biết thì đọc để biết rồi tình cờ gặp cầu bóng âm bóng dương ở đâu đấy sẽ hiểu v* g*t gù soi cầu kinh thế nhỉ.

Nguồn: Cao thủ chốt số anh Vinh